Fra ull til garn

FRA ULL

TIL GARN

Hele prosessen fra ull til ferdig garn foregår i våre lokaler.


 • Sortering: Det første vi gjør er å sortere ullen, da ser vi på kvaliteten, om det er mye skitten ull eller om den har dårlig kvalitet, da blir den sortert ut.
 • Vasking: Ulla vaskes i en stor vaskemskin. Vi bruker en mild såpe for å få ulla ren og det hender vi må vaske den flere ganger. Den milde såpen bruker vi for å bevare ullas naturlige egenskaper. 
 • Tørking: Ulla legges på nettinghyller for tørking, da vi er avhengig av tørr ull for å prosessere ulla videre.
 • Tromling: Ulla tromles i en stor trommel av netting. I trommelen faller mye støv og skitt ut, Her faller også toklippen ut. 
 • Plukking: Her plukkes og dras ulla fra hverandre, noe som gjør at den får mindre klumper og den blir mer luftig.
 • Separering: Separatoren er en slags rensemaskin, den fjerner dekkhår og rusk fra ulla. Det hender at den må kjøres flere ganger, alt etter hva slags ulltype det er.
 • Karding: Ulla går videre til karderen, der vil den komme ut som en tykk og luftig remse med ull, også kalt forgarn.
 • Strekking: Her blandes to eller tre remser med forgarn sammen til èn, samtidig som at forgarnet strekkes. Dette gjør at ujevnheter jevnes ut, og at fiberet legger seg mest mulig parallellt før spinnemaskinen.
 • Spinning: Nå er vi kommet til spinnemaskin, og her spinner vi forgarnet til en tråd, Hvis ulla var av dårlig kvalitet, for dårlig vasket eller det har skjedd andre feil gjennom prosessen, oppdager vi det som regel først her. Da hender det at vi må starte helt på nytt.
 • Tvinning: Her tvinnes tråden fra spinnemaskinene sammen til to- eller tretrådsgarn.
 • Steaming: Garnet dras gjennom et rør med damp. Dette gjør at det ferdige garnet ikke tvinner seg like mye, og det gjør overflaten på garnet glattere.
 • Vinding: I vindemaskinen vindes garnet til den hespen du får kjøpt av oss.
 • Farging: Dersom garnet skal farges gjøres det her.
 • Garnvasking: Garnet får en ny omgang i vaskemaskin, før det merkes med magebånd.
 • Som du sikkert ser ligger mye manuelt arbeid bak ei garnhespe, 


Gamle måten

Klippe ull -  vaske ull - karde ull - spinne ull

Sauene blir som oftes klippet to ganger ( vår og høst) pr. år, enkelte raser klippes en gang pr. år.

Ulla sorteres, før vi tar den for videre behandling. Jeg rensker ulla for rusk og rask, så blir den vasket, før den legges til tørk. Så kan vi gå videre til kardingen.

Her er den gamle håndmetoden, der håndkarder er brukt, ulla blir kammet godt, og man lager små ruller av den ferdigkardede ulla. Det er viktig at vi får den riktige spinnen på tråden, før vi tvinner sammen garnet (2 tråd) Man spinner samme rettning på trådene, mens motsatt vei når man skal tvinne garnet.